Công bố kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp


(SGGPO).- Theo kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 (vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, 27-6 tại Hà Nội), tính đến thời điểm 01-7-2012, cả nước có gần 5,2 triệu đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp, thu hút 22,8 triệu lao động. So với năm 2007, số đơn vị tăng 27,4%, tương đương 1,11 triệu đơn vị; lao động tăng 38,5%, tương đương 6,3 triệu người. Doanh nghiệp là loại hình dẫn đầu về mức tăng số lượng và thu hút lao động.

 

Báo cáo cho biết, cơ cấu ngành kinh tế tiếp tục thể hiện xu hướng phát triển nhanh về số lượng và thu hút lao động ở khu vực dịch vụ; trình độ chuyên môn được đào tạo của lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp được nâng lên rõ rệt. Tỷ trọng lao động trong khu vực hành chính có trình độ đại học chiếm tới 61%, trên đại học là 22,8%.

 

Tuy nhiên, ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo – vốn rất cần có lao động tình độ cao – thì chỉ có 9,7% số lao động có trình độ từ đại học trở lên và có tới 72,2% số lao động chưa qua đào tạo hoặc đã qua đào tạo nhưng không được cấp chứng chỉ. Điều này phần nào lý giải việc hàng hóa do Việt Nam sản xuất chưa có tính cạnh tranh cao trong khu vực và chưa đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Về quy mô doanh nghiệp, tuy số lượng doanh nghiệp và số lao động trong mỗi doanh nghiệp tăng nhanh về số lượng, nhưng quy mô nhỏ và vừa vẫn là chủ yếu. Tại thời điểm điều tra (31-12-2011), số doanh nghiệp lớn là 7.700 doanh nghiệp, chỉ chiếm tỷ trọng 2,3%; còn lại là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Đáng lưu ý, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhìn chung chưa cao và có xu hướng thấp hơn 5 năm trước đây.

 

Kết quả chi tiết cuộc Tổng điều tra lần này sẽ được Tổng cục Thống kê biên soạn, công bố trong bộ tài liệu gồm 15 ấn phẩm (cả bản in và sản phẩm điện tử).

 

ANH PHƯƠNG

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017666731

TRUY CẬP HÔM NAY: 488

ĐANG ONLINE: 8