GIÁM SÁT CẬP NHẬT BIẾN ĐỘNG THÔNG TIN CUNG, CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2014


 

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
  NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 Số: 168/TTDBNL
V/v Phân công giám sát cập nhật biến động
 thông tin cung, cầu lao động năm 2014
 

 

Kính gửi : Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận, Huyện.


Thực hiện công văn số 10.014/SLĐTBXH-VL ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về phân công giám sát cập nhật biến động thông tin cung, cầu lao động năm 2014.


Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh cử viên chức thực hiện giám sát cập nhật biến động thông tin cung, cầu lao động như sau:


  - Giám sát viên Cung lao động : 24 viên chức (Đính kèm danh sách).


  - Giám sát viên Cầu lao động : 17 viên chức (Đính kèm danh sách).


Đề nghị các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận, Huyện phối hợp thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Việc làm;
- Lưu VT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Trần Anh Tuấn

 


 

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
  NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC GIÁM SÁT
CẬP NHẬT BIẾN ĐỘNG THÔNG TIN CUNG LAO ĐỘNG NĂM 2014

(Đính kèm công văn số 168/TTDBNL, ngày  29 tháng  7 năm 2014)

 

 

Stt Họ và tên Nơi ở Số điện thoại Địa bàn giám sát
1 Nguyễn Hồng Lam Gò vấp 0938111568 Quận 1
2 Nguyễn Thị Thanh Thảo Q.2 0907083077 Quận 2
3 Lê Phạm Hoàng Vinh Q.12  0933851727 Quận 3
4 Phan Thị Hải Gò vấp 0985016697 Quận 4
5 Nguyễn Thị Trúc Phương Gò Vấp 0907028415 Quận 5
6 Trần Quốc Hòa Q.6 01213700404 Quận 6
7 Nguyễn Thị Hương Q.1 0986352277 Quận 7
8 Nguyễn Quốc Huy Tân Phú 0902337790 Quận 8
9 Bùi Lại Minh Hùng Phú Nhuận 0938420666 Quận 9 
10 Trần Quốc Thắng Gò vấp 0908782603 Quận 10
11 ĐinhThị Kim Hoa Tân Phú 0908106828 Quận 11
12 Đặng Thanh Thúy Củ Chi 0909107590 Quận 12
13 Nguyễn Thị Minh Thi Gò vấp 0933282746 Q. Bình Thạnh 
14 Nguyễn Ngọc Trân Q.12  0937255979 Q. Tân Phú
15 Dương Quốc Khanh Q.12  0937360630 Q.Bình Tân
16 Trịnh Thu Thủy Bình Thạnh 0906339122 Q. Phú Nhuận
17 Đỗ Hồng Nam Tân Bình 0983510345 Q. Tân Bình
18 Nguyễn Thị Ngọc Châu Gò Vấp 0908777403 Q. Gò Vấp
19 Cầm Bá Hải Quận 9 0907710221 Q. Thủ Đức
20 Phạm Minh Đạt Gò Vấp 0908809390 H. Nhà Bè
21 Hồng Hải Đăng Gò Vấp 0938929717 H. Bình Chánh
22 Phạm Ngọc Kim Huyền Gò vấp 0907946161 H. Hóc Môn
23 Nguyễn Thị Triều Hóc Môn 0942347139 H. Củ Chi 
24 Trang Thành Phước Bình Thạnh 0908214735 H. Cần Giờ

 

                                     

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Trần Anh Tuấn

 


  

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
  NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2014

  

DANH SÁCH VIÊN CHỨC GIÁM SÁT
CẬP NHẬT BIẾN ĐỘNG THÔNG TIN CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2014

(Đính kèm công văn số 168/TTDBNL, ngày  29 tháng  7 năm 2014)

  

Stt Họ và tên Nơi ở Số điện thoại Địa bàn giám sát
1 Nguyễn Thị Thanh Thảo Q.2 0907083077 Quận 2
2 Lê Phạm Hoàng Vinh Q.12  0933851727 Quận 3
3 Phan Thị Hải Gò vấp 0985016697 Quận 4
4 Trần Quốc Hòa Q.6 01213700404 Quận 6
5 Nguyễn Quốc Huy Tân Phú 0902337790 Quận 8
6 Bùi Lại Minh Hùng Phú Nhuận 0938420666 Quận 9 
7 ĐinhThị Kim Hoa Tân Phú 0908106828 Quận 11
8 Đặng Thanh Thúy Củ Chi 0909107590 Quận 12
9 Nguyễn Thị Minh Thi Gò vấp 0933282746 Q. Bình Thạnh 
10 Dương Quốc Khanh Q.12  0937360630 Q.Bình Tân
11 Trịnh Thu Thủy Bình Thạnh 0906339122 Q. Phú Nhuận
12 Nguyễn Thị Ngọc Châu Gò Vấp 0908777403 Q. Gò Vấp
13 Cầm Bá Hải Quận 9 0907710221 Q. Thủ Đức
14 Phạm Văn Hiền Thủ Đức 0948071603 H. Bình Chánh
15 Phạm Ngọc Kim Huyền Gò vấp 0907946161 H. Hóc Môn
16 Nguyễn Thị Triều Hóc Môn 0942347139 H. Củ Chi 
17 Phạm Minh Đạt Gò Vấp 0908809390 H. Nhà Bè

 

                                      

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Trần Anh Tuấn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000018709146

TRUY CẬP HÔM NAY: 2518

ĐANG ONLINE: 21