BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 10 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM


Số: 236/BC-TTDBNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2014

 
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 10 
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014
 
 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 
 
1. Công tác phân tích dự báo nhu cầu nhân lực
 
1.1. Khảo sát cập nhật cung – cầu thị trường lao động thành phố
 
    - Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.556 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 10 năm 2014 với 9.360 chỗ làm việc trống và 3.077 người có nhu cầu tìm việc làm.
 
    - Thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2015 của 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.
 
    - Thực hiện công tác giám sát cập nhật biến động thông tin cung, cầu lao động năm 2014 tại 24 Quận – Huyện trên địa bàn TP.HCM.
 
1.2. Phân tích thị trường lao động – Dự báo nhu cầu nhân lực
 
    - Báo cáo thị trường lao động tháng 10 và xu hướng nhu cầu nhân lực tháng 11 năm 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 
    - Báo cáo hệ thống chỉ tiêu đào tạo các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 trên địa bàn TPHCM.
 
    - Báo cáo theo yêu cầu của Sở Lao động - TBXH về “Nhận định tình hình việc làm đối với người tốt nghiệp các trình độ đào tạo”.
 
1.3. Công tác Thông tin thị trường lao động
 
    - Trả lời phỏng vấn và tư vấn chuyên đề nghiên cứu về thị trường lao động cho các nhóm sinh viên khoa Quản trị nhân lực của trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
 
    - Giao lưu và Tư vấn kỹ năng thị trường lao động với tân sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin ISPACE.
 
    - Hướng dẫn thông tin thị trường lao động và kỹ năng nghề cho 1.500 tân sinh viên Đại học Nông Lâm TP.HCM.
    
    - Báo cáo tập huấn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM về nâng cao nghiệp vụ cán bộ chuyên trách Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các xã Huyện Cần Giờ và Huyện Hóc Môn.
 
    - Báo cáo tập huấn “Nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng tư vấn chọn nghề, vận động lao động nông thôn học nghề" tại Huyện Nhà Bè và Hóc Môn.
 
    - Cập nhật website “dubaonhanluchcmc.gov.vn”. Tổng truy cập đến nay trên 5,838 triệu lượt người. Đưa 73 tin, bài viết lên website và cập nhật hàng ngày; phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động.
 
1.4. Công tác Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội
 
    - Tham gia chương trình Giao lưu “Hành trang nghề nghiệp” với sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.
 
    - Tham gia chương trình “Ngày hội tiếp xúc nhà tuyển dụng năm 2014” do trường Cao đẳng Nghề TP.HCM tổ chức (vào ngày 30/9/2014)
 
    - Tư vấn kỹ năng tìm việc làm cho sinh viên năm 4 Đại học Bách Khoa TP.HCM tại “Ngày hội việc làm Bách khoa năm 2014”  (vào ngày 06/10/2014).
 
    - Tham gia Sàn giao dịch việc làm năm 2014 tại Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên (vào ngày 04/10/2014) .
    
    - Tham dự và tư vấn tại “Ngày hội việc làm năm 2014” do  trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP.HCM tổ chức (vào ngày 01/10/2014).
 
    - Phối hợp Phòng Dạy nghề Sở thực hiện chương trình tập huấn “Các chính sách pháp luật về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tại Huyện Nhà Bè và Huyện Hóc Môn.
 
    - Thông tin thị trường lao động và tập huấn kỹ năng việc làm cho 6.000 sinh viên năm 2, năm 3 và năm cuối Đại học Văn Lang.
 
    - Cập nhật nội dung tài liệu Hỏi đáp hướng nghiệp năm 2014. 
 
1.5. Công tác nghiên cứu khoa học
 
    - Thực hiện nghiên cứu phân tích nguồn lao động có nhu cầu học nghề và tìm việc làm năm 2014. 
 
    - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của viên chức Trung tâm định kỳ tháng 10 năm 2014.
 
    - Thực hiện báo cáo nghiên cứu “Về năng suất lao động tại thành phố Hồ Chí Minh cho hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 2015”.
 
    - Tiếp đoàn nhóm Toxbadge và chuyên viên tư vấn Đại học RMIT về hội thảo tổ chức triển khai dự án hướng nghiệp Toxbadge.
 
    - Tiếp đoàn Công ty BSFY về dự án Thông tin thị trường lao động và kỹ năng nghề.
 
1.6. Công tác ứng dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu
 
    - Thực hiện công tác lưu trữ quản lý cơ sở dữ liệu và xây dựng sơ đồ lưu trữ dữ liệu cung - cầu của Trung tâm.
 
    - Khai thác phân tích tổng hợp thông tin số liệu nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế Việt Nam đến năm 2025 theo đề án quy hoạch nhân lực của các Ngành và các tỉnh thành.
 
    - Cập nhật niên giám Dân số - Lao động - Việc làm năm 2014.
 
    - Quản lý hệ thống máy tính, các thiết bị kỹ thuật và sửa chữa máy móc thiết bị của Trung Tâm.
 
2. Công tác quản lý đơn vị và công tác khác
 
2.1. Công tác tổ chức – hành chính – kế hoạch
 
    -  Thực hiện các công tác hành chính, tuyển dụng, nâng lương niên hạn theo quy định.
 
    - Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Thi đua thành phố lần thứ VII, Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX.
 
    - Triển khai kế hoạch 15699/KH-SLĐTBXH-PC, ngày 07/10/2014 của Sở Lao động – TBXH về thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 25 tháng 5 năm 2014 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
    - Triển khai kế hoạch số 231/KH-TTDBNL ngày 10/10/2014 của Trung tâm về tập huấn nâng cao năng lực hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2015.
 
    - Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề nghiệp vụ và phổ biến pháp luật cho Công chức - Viên chức kết hợp với công tác tuyên truyền pháp luật theo kế hoạch năm 2014: về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật Việc làm, An toàn vệ sinh lao động, Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 27/2014/NĐ-CP.
 
    - Tổ chức tổng kết và biểu dương “Điển hình dân vận khéo” năm 2014 và kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/102014).
 
    - Tiếp Tiến sĩ Nguyễn Toàn - Giám đốc Trung tâm Quan hệ hợp tác doanh nghiệp Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH đến làm việc và trao đổi công tác phối hợp năm 2015.
 
    - Phối hợp với Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố, Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động, thực hiện thủ tục cấp giấy phép sở hữu đất theo chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
    - Tham dự lớp tập huấn pháp luật và Vệ sinh An toàn Lao động năm 2014 do Sở Lao động – TBXH tổ chức.
 
    - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề, tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở Trung tâm nhiệm kỳ (2012-2016), triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2014) và kỷ niệm 04 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2014). 
 
    - Thực hiện văn minh công sở “xanh, sạch, đẹp” tại đơn vị.
 
2.2 Công tác Tài chính – Kế toán
 
    - Thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị máy vi tính năm 2014.
 
    - Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí tài khoản dự toán, tài khoản tiền gửi tại kho bạc Qúy III/2014, tình hình trích nộp Bảo hiểm quý III/2014
 
    - Lập BCTC Quý III/2014.
 
    - Lập hồ sơ Quyết toán kinh phí mua sắm tài sản năm 2014
 
    - Thực hiện công tác kế toán tài chính, các chế độ tiền lương và các hoạt động chung của đơn vị theo đúng quy định.
 
II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014
 
1. Nghiên cứu dự báo nhu cầu nhân lực
 
1.1 Khảo sát cập nhật cung - cầu thị trường lao động thành phố
 
    - Tăng cường thu thập, khảo sát thông tin diễn biến thị trường lao động, mở rộng phạm vi thu thập thông tin thị trường lao động về nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo nghề, nhu cầu bố trí sử dụng lao động.
 
    - Tiếp tục thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2015 của 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.
 
    - Thu thập thông tin cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên hệ thống việc làm của doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và hệ thống các trường đào tạo tại thành phố vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm.
 
1.2 Phân tích thị trường lao động - Dự báo nhu cầu nhân lực định kỳ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
 
    - Báo cáo thị trường lao động tháng 11 và xu hướng nhu cầu nhân lực tháng 12 năm 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 
    - Hoàn thành đề cương báo cáo “Đánh giá thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh 2011 – 2015. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2016 – 2020 đến 2025”.
 
    - Phát triển nghiên cứu về dự báo nhu cầu nhân lực các nhóm ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm tại TP.HCM; nâng cao mức độ phân tích số liệu và dự báo chuyên sâu.
 
    - Hoàn thành đề cương “Phân tích thị trường lao động về khu vực kinh tế phi kết cấu. Dự báo nhu cầu giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025 và các giải pháp”.
 
1.3. Công tác thông tin thị trường lao động
 
    - Hoàn thành nội dung thông tin về những ngành nghề - Địa chỉ đào tạo - Cơ hội việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
    - Hoàn thành đề cương “Thực trạng việc làm lao động Nữ giai đoạn 2011- 2015. Dự báo nhu cầu giai đoạn 2016 – 2020 đến 2025. Các biện pháp nâng cao chất lượng lao động Nữ.
 
    - Báo cáo tập huấn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM về nâng cao nghiệp vụ cán bộ chuyên trách Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các Quận – Huyên tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
    - Vận hành website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động. Soạn thảo nội dung trả lời cho người lao động, sinh viên về thị trường lao động, ngành nghề và hướng nghiệp năm 2014.
 
1.4. Công tác hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội
 
    - Phối hợp Phòng Dạy nghề Sở tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn “Các chính sách pháp luật về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tại các huyện ngoại thành.
 
    - Báo cáo kết quả khảo sát Cung - Cầu lao động tại các ngày hội việc làm, hướng nghiệp.
 
    - Tham gia sàn giao dịch việc làm của một số Quận - Huyện, đơn vị và ngày Hội việc làm của các trường, Trung tâm Giới thiệu việc làm…
 
1.5. Công tác nghiên cứu khoa học
 
    - Tiếp tục nghiên cứu phân tích cung lao động và so sánh nhu cầu nhân lực và xu hướng phát triển năm 2014. 
 
    - Hoàn thành báo cáo nghiên cứu “Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội đối với nhu cầu nhân lực của 04 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, 09 nhóm ngành dịch vụ”.
 
    - Hoàn thành báo cáo nghiên cứu “Về năng suất lao động tại thành phố Hồ Chí Minh cho hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 2015”.
 
    - Hoàn thành đề cương “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ TP.HCM đến năm 2020 xu hướng đến năm 2025”.
 
    - Hoàn thành đề cương “Phân tích thực trạng đào tạo và việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo nhu cầu và năng lực đào tạo theo trình độ, khu vực kinh tế, ngành kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025”.
 
    - Xây dựng chương trình đánh giá, nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu cá nhân về thực trạng phát triển nhân lực các ngành nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 
1.6. Công tác ứng dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu
 
    - Tiếp tục rà soát hiện trạng máy vi tính và các trang thiết bị của Trung tâm.
 
    - Tiếp tục thực hiện công tác giám sát cập nhật biến động thông tin Cung - Cầu lao động năm 2014.
 
    - Cập nhật niên giám Dân số - Lao động - Việc làm.
 
    - Khai thác phân tích tổng hợp thông tin số liệu nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế Việt Nam đến năm 2025 theo đề án quy hoạch nhân lực của các Ngành và các tỉnh thành.
 
    - Phân tích thực trạng đào tạo và việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo nhu cầu và năng lực đào tạo theo trình độ, khu vực kinh tế, ngành kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025. “Phân tích nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu hội nhập. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025”.
 
2. Công tác quản lý đơn vị và các công tác khác
 
2.1. Công tác tổ chức – hành chính – kế hoạch.
 
    - Thực hiện các công tác hành chính, quản lý nhân sự, tuyển dụng, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách theo quy định.
 
    - Đánh giá cán bộ, viên chức năm 2014. 
 
    - Báo cáo tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2014. 
 
    - Thực hiện công tác kê khai tài sản năm 2014.
 
    - Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
 
    - Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề nghiệp vụ và phổ biến pháp luật cho Công chức - Viên chức kết hợp với công tác tuyên truyền pháp luật theo kế hoạch.
 
    - Phối hợp với Ban Quản lý dự án, Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở và Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động (đơn vị thuộc Sở) về mặt bằng, di dời trụ sở làm việc và thực hiện phương án xử lý tổng thể nhà đất theo chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
    - Phối hợp với hai tổ chức đoàn thể Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên tổ chức chăm lo đời sống, tinh thần, vật chất cho CBVC, người lao động và hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: thực hiện rà soát đoàn viên ưu tú năm 2013, 2014 và xây dựng lộ trình phát triển đảng năm 2015; xây dựng kế hoạch chăm lo tết Ất Mùi năm 2015.
 
2.2 Công tác Tài chính – Kế toán
 
    - Xây dựng kế hoạch kiểm kê tài sản cố định năm 2014.
 
    -  Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động về thực hành chống lãng phí năm 2014.
 
    - Thực hiện công tác kế toán tài chính, các chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm, làm thêm giờ, phúc lợi theo quy định và các hoạt động chung của cơ quan./.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở, thường trực Đảng Ủy Sở;
- Văn phòng Sở, các phòng thuộc Sở;
- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;
- Hội Dạy nghề thành phố;
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu./.
 
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Trần Anh Tuấn
 
 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000018533968

TRUY CẬP HÔM NAY: 3431

ĐANG ONLINE: 62