Hướng dẫn ghi chép, thu thập thông tin cầu lao động năm 2020


      - Căn cứ Thông tư số 27 ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động.

 

- Thực hiện Kế hoạch số 14022/KH-SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM về triển khai thu thập thông tin cung – cầu lao động thuộc dự án hỗ trợ và phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2020

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thực hiện Video hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép và cập nhật thông tin về lao động tại các doanh nghiệp/hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

 

         

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017518959

TRUY CẬP HÔM NAY: 3653

ĐANG ONLINE: 15