Hướng dẫn ghi chép, thu thập thông tin cung lao động năm 2020


    - Để có cơ sở đánh giá tình hình lao động, việc làm, tình trạng thất nghiệp của người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đề xuất chính sách về hỗ trợ việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội.


    - Định kỳ vào thời điểm 01/7 hàng năm, công tác thu thập, ghi chép thông tin về thực trạng tham gia hoạt động kinh tế của các thành viên trong hộ gia đình được triển khai đồng bộ tại 24 quận - huyện theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. 


Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thực hiện Video hướng dẫn nghiệp vụ thu thập, ghi chép thông tin về thực trạng tham gia hoạt động kinh tế của các thành viên trong hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017518922

TRUY CẬP HÔM NAY: 3611

ĐANG ONLINE: 8