Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quý I năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2021


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác quý I năm 2021

và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2021

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

 

1. Về xây dựng kế hoạch, chương trình công tác

 

Căn cứ Thông báo số 2097/TB-SLĐTBXH-KH ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu năm 2021 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm Quý I như sau:

 

- Kế hoạch số 54/KH-TTDBNL ngày 18 tháng 02 năm 2021 về thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021;

 

- Chương trình số 55/Ctr-TTDBNL ngày 18 tháng 02 năm 2021 về thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính năm 2021;

 

- Kế hoạch số 30/KH-TTDBNL ngày 20 tháng 01 năm 2021 về thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021;

 

- Kế hoạch số 44/KH-TTDBNL ngày 03 tháng 02 năm 2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021;

 

- Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 29 tháng 01 năm 2021 về công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ năm 2021;

 

- Kế hoạch số 59/KH-TTDBNL ngày 22 tháng 02 năm 2021 về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ năm 2021.

 

2. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

 

2.1. Hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động:

 

a. Khảo sát, thu thập dữ liệu

 

- Thu thập thông tin nhu cầu nhân lực: 17.120 doanh nghiệp với 75.450   việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động, đạt 24,46% kế hoạch năm 2021; và cung nhân lực: 26.311 người có nhu cầu tìm việc làm, đạt 21,57% kế hoạch năm 2021.

 

- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh[1].

 

b. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động:

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 685.502 lượt truy cập; đạt 18,04% kế hoạch năm 2021. Biên tập và đăng tải 69 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

- Thực hiện bản tin thị trường lao động năm 2020 với chủ đề: “Thông tin tổng quan về thị trường lao động năm 2020, xu hướng nhu cầu nhân lực, nhu cầu việc làm năm 2021”.

 

- Xây dựng kế hoạch tư vấn hướng nghiệp về dự báo nhu cầu việc làm và chọn nghề, học nghề việc làm cho học sinh – sinh viên; rà soát các ngành nghề, chỉ tiêu tuyển sinh của 35 trường Cao đẳng, 45 trường Trung Cấp phục vụ cho việc ký kết các chương trình liên kết năm 2021.

 

- Xây dựng kế hoạch “thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực gắn kết nhu cầu đào tạo – việc làm” tại 10 trường cao đẳng, trung cấp (trong đó 06 cao đẳng, 04 trung cấp).

 

- Phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên thực hiện chương trình “Tiếp sức người lao động và Sàn giao dịch việc làm” năm 2021.

 

c. Phân tích, đánh giá thị trường lao động:

 

- Báo cáo thị trường lao động trước và sau Tết Tân Sửu (năm 2021);

 

- Báo cáo đánh giá thị trường lao động giai đoạn 2016 – 2020. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

 

- Báo cáo thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực định kỳ hàng quý I năm 2021. Dự báo nhu cầu nhân lực quý II;

 

- Thực hiện 09 chuyên đề của Đại học Văn Lang về thực trạng nguồn nhân lực và xu hướng việc làm giai đoạn 2021 - 2025 của 09 ngành: Tài chính - Ngân hàng,

 

- Xây dựng, Du lịch, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Quan hệ công chúng, Kiến trúc.

 

2.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

 

Dự thảo kế hoạch triển khai nghiên cứu chuyên đề và tổ chức hội thảo chuyên đề năm 2021

 

3. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

3.1. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

a. Về công tác tổ chức:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý I/2021 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; Rà soát, bình xét và lập hồ sơ các trường hợp đề nghị nâng lương niên hạn tháng Quý I/2021 và nâng lương trước hạn năm 2020.

 

- Thực hiện ký hợp đồng làm việc, xác minh bằng cấp đối với viên chức trúng tuyển năm 2020.

 

- Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2021.

 

- Xây dựng kế hoạch về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ năm 2021.

 

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở Trung tâm tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021.

 

- Tiếp tục theo dõi tiến độ về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.

 

b. Về công tác tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19):

 

- Rà soát, bổ sung kịch bản ứng phó dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona tại Trung tâm. Thông báo đến Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp và UBND phường 4 về tình hình đơn vị và phối hợp hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

- Thực hiện báo cáo tình hình phòng dịch Covid-19 (định kỳ hàng ngày) gửi về Sở. Tổ chức thực hiện phương án làm việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19.

 

- Thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid - 19) tại đơn vị: đo thân nhiệt viên chức ra vào cơ quan (2 lần/ngày), giám sát lịch trình di chuyển của viên chức, thực hiện phun thuốc khử khuẩn toàn cơ quan.

 

c. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định:

 

- Báo cáo kết quả công tác tháng 01, 02 và phương hướng công tác tháng 02, 03 năm 2021.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện triển khai Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID – 19 tại cộng đồng trong trạng tháng bình thường mới” tháng 12 năm 2020; tháng 01 năm 2021.

 

- Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và xây dựng kế hoạch, phương hướng năm 2021.

 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, làm thêm giờ, chế độ trực tại đơn vị.

 

- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021.

 

- Báo cáo kết quả Tăng cường công tác thông tin , tuyên truyền cải cách hành chính Quý I năm 2021.

 

- Báo cáo Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin Quý I năm 2021.

 

- Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021.

 

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của HĐNDTP (Qúy 3, 4 năm 2020).

 

d. Về theo dõi hồ sơ nhà đất:

 

- Tiếp tục rà soát, theo dõi tiến độ về hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị.

 

e. Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:

 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

f. Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

3.2. Về cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin:

 

- Báo cáo CCHC Quý I/2021; Báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền CCHC Quý I/2021; Báo cáo triển khai Chỉ thị số 02/CT-LĐTBXH Quý I/2021.

 

- Rà soát tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử. Vận hành 15 quy trình xử lý công việc nội bộ liên quan đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị;

 

- Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm trong thu thập, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương cho viên chức Quý I/2021 đầy đủ, kịp thời theo quy định. ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong thanh toán các khoản chi: tiền tập huấn nghiệp vụ ghi chép cung - cầu lao động, tiền công thực hiện ghi chép thông tin cung, cầu lao động, tiền công điều tra phiếu nhu cầu đào tạo và tìm kiếm việc làm năm 2020 của 24 Phòng LĐ-TBXH và 01 Ban quản lý KCX - CN; tiền thù lao báo cáo viên tập huấn nghiệp vụ ghi chép cung - cầu lao động năm 2020; tiền công nhập tin cầu lao động, phiếu nhu cầu đào tạo và tìm kiếm việc làm năm 2020; TNTT theo NQ03 Quý IV/2020, TNTT theo kinh phí tiết kiệm + phúc lợi cuối năm cho viên chức TT và các khoản chi thường xuyên.

 

- Đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội thành phố; tổng hợp chứng từ đối chiếu tài khoản tiền gửi với kho bạc Gò Vấp; Tổng hợp chứng từ đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí Quý IV/2020; tài khoản tiền gửi Quý IV/2020; tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội thành phố tháng 12/2020.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ Quý I/2021; Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán Qúy IV/2020; Kê khai biên chế quỹ tiền lương, tiền khoán cước phí điện thoại, khoán công tác phí năm 2021 với Kho bạc Gò Vấp.

 

- Tham mưu dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Trung tâm xây dựng kế hoạch năm 2021 theo định hướng phát triển chức năng, nhiệm vụ nâng tầm chuyên sâu và chất lượng. Tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

 

- Trong Quý I năm 2021, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao đảm bảo tiến độ đề ra theo chương trình công tác chung của Trung tâm. Đồng thời,  chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2021

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

 

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 12.000 doanh nghiệp và 30.000 lao động tìm việc làm.

 

+ Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 1.300.000 lượt.

 

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai “Kế hoạch khảo sát chất lượng lao động đã qua đào tạo trong các loại hình doanh nghiệp năm 2021”.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 1.300.000 lượt.

 

- Xây dựng kế hoạch “thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực gắn kết nhu cầu đào tạo – việc làm” tại 25 trường cao đẳng, trung cấp (trong đó 15 cao đẳng, 10 trung cấp).

 

- Thực hiện Báo cáo tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trong giai đoạn hiện nay tại TP.HCM; Báo cáo “Năng suất lao động và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động. Giải pháp nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0”; Báo cáo phân tích tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề theo ngành, lĩnh vực đào tạo – Đánh giá sự phù hợp của lao động đối với cơ cấu ngành kinh tế của TP.HCM năm 2020; Báo cáo phân tích chất lượng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực 04 ngành công nghiệp trọng yếu; Báo cáo phân tích chất lượng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực 02 ngành công nghiệp truyền thống; Báo cáo thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực 6 tháng đầu năm. Dự báo nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Tổ chức nghiên cứu chuyên đề và hội thảo 04 chuyên đề (dự kiến):

 

+ Đề xuất các giải pháp cải tiến thang điểm thi đua tại Trung tâm.

 

+ Hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến của kho bạc nhà nước tại Trung tâm.

 

+ Quy trình đưa thông tin thị trường lao động đến các trường THCS, THPT để phục vụ định hướng chọn ngành nghề  tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

+ Nghiên cứu, so sánh các phần mềm thống kê dữ liệu nhằm tổng hợp thống kê số liệu phục vụ công tác dự báo  tại Trung tâm.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý; báo cáo chuyên đề năm theo quy định.

 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và phân loại trong quý II/2020 làm cơ sở hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức - hành chính.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

3. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương cho viên chức quý II/2021. Công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ Quý II/2021.

 

- Tổng hợp, đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc Quý I/2021, đối chiếu tài khoản tiền gửi Quý II/2021, tình hình tăng, giảm lao động, mức đóng, trích nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp Quý I/2021.

 

- Thực hiện các chế độ báo cáo tài chính định kỳ về Sở; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng, quý; kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu về nhu cầu nhân lực, ứng dụng hiệu quả các phương pháp, mô hình dự báo nhân lực để xây dựng các sản phẩm kết quả hoạt động như báo cáo thông tin định kỳ về phân tích thị trường lao động, dự báo nguồn nhân lực, xu hướng ngành nghề phục vụ công tác thông tin thị trường lao động, tư vấn nhân lực, định hướng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên và người lao động cũng như đăng tải trên hệ thống trang thông tin điện tử của Trung tâm phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của các cá nhân, tổ chức, đơn vị.

 

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trao đổi, thu thập thông tin với các Sở, ngành, quận - huyện, tổ chức doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu dự báo chuẩn xác thông tin cung - cầu lao động./.

 


[1] - Tiếp nhận dữ liệu của Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM và các Quận - Huyện: 1, 2, 4, 5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Phú, Cần Giờ, Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức.

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU QUÝ I NĂM 2021
(Đính kèm báo cáo số:        /BC-TTDBNL, ngày     tháng 03 năm 2020)

Stt

Nội dung

Đvt

Chỉ tiêu
năm 202
1

Kết quả
thực hiện 
Quý I năm 2021

Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu năm 2021 (%)

Dự kiến thực hiện Quý II năm 2021

1

Tổ chức khảo sát cầu nhân lực

Lượt doanh nghiệp

70.000

17.120

24,46%

12.000

2

Tổ chức khảo sát cung nhân lực

Người

122.000

26.311

21,57%

30.000

3

Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử

Lượt người

3.800.000

685.502

18,04%

1.300.000

4

Thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn

nhân lực gắn kết nhu cầu đào tạo – việc làm: 80 trường

cao đẳng, trung cấp

Trường

80

Đang triển khai

 

25

5

Thực hiện 18 báo cáo chuyên đề phân tích dự báo nhân lực

và thông tin thị trường lao động, các ngành nghề có xu

hướng thu hút nhân lực theo nhu cầu của xã hội

Báo cáo

18

3

16,67%

6

6

Tổ chức 10 hoạt động chuyên đề nghiên cứu cá nhân và

tập thể nâng cao năng lực nghiên cứu của viên chức

Chuyên đề

10

Đang triển khai

 

4

7

Tổ chức triển khai “Kế hoạch khảo sát chất lượng lao động đã

qua đào tạo trong các loại hình doanh nghiệp năm 2021”:

2.000 doanh nghiệp

Kế hoạch

1

Đang triển khai

 

 

8

Cử 13 viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo,

bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong năm

Lượt người

13

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

9

Thực hiện Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến và mở rộng

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2015; Kế hoạch triển khai thực hiện

công tác Cải cách hành chính (PCI): mức độ hài lòng

của người dân, viên chức, người lao động và doanh

nghiệp đạt trên 95%

 

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

10

Tiếp nhận và xử lý 100% các ý kiến phản ánh, thắc mắc,

kiến nghị, khiếu nại của viên chức, người lao động tại

đơn vị và của đối tượng cùng doanh nghiệp đúng theo quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

11

Thực hiện xin cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại

địa chỉ 346A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp,

thành phố Hồ Chí Minh

 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, liên hệ với Sở Tài nguyên – Môi trường

Đảm bảo đúng quy định

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017518969

TRUY CẬP HÔM NAY: 3665

ĐANG ONLINE: 11