Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 31/05/2020 đến ngày 04/06/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

31/5

7g30: Kể chuyện đầu tuần (Thanh Ngân thực hiện) (trực tuyến)

 

08g30: Họp giao ban (trực tuyến) BGĐ và Lãnh đạo các phòng tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/ phó phụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên)

 

13g45: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp chỉ tiêu thực hiện của phòng TT TTLĐ tại phòng họp (viên chức Phòng TT TTLĐ, cần chuẩn bị đủ tài liệu họp)

THỨ BA

01/6

Đ/c Đỗ Thanh Vân và Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

Đ/c Đỗ Thanh Vân và Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

THỨ TƯ

02/6

Đ/c Đỗ Thanh Vân và Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

13g30: Đ/c Đỗ Thanh Vân và Phan Kỳ Quan Triết họp Hội đồng khoa học thực hiện xét duyệt đề cương của Chuyên đề nghiên cứu (02 chuyên đề, Phòng NCPT chuẩn bị)

THỨ NĂM

03/6

Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp xét duyệt bản tin/ bài viết sưu tầm đăng web (Phòng CNCSDL-Yến Linh chuẩn bị, tại phòng làm việc)

Đ/c Đỗ Thanh Vân và Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

THỨ SÁU

04/6

8g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân và Phan Kỳ Quan Triết họp với Đ/c Nguyễn Văn Lâm tại phòng họp A3.1 Sở

Đ/c Đỗ Thanh Vân và Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017519223

TRUY CẬP HÔM NAY: 3925

ĐANG ONLINE: 13