Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 26/07/2020 đến ngày 01/08/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

26/7

7g30: Kể chuyện đầu tuần (Thanh Lan thực hiện)

 

08g30: Họp giao ban (trực tuyến) BGĐ và Lãnh đạo các phòng tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/ phó phụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên)

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch của  Trung tâm

THỨ BA

27/7

8g30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp nghe Báo cáo tiến độ hoàn thành công tác nhập liệu các chỉ tiêu 1-2-7 (Phòng TTTTLĐ chuẩn bị đủ tài liệu họp)

14g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp Tổ quản trị (Đ/c Nam chuẩn bị)

 

THỨ TƯ

28/7

8g30: Đ/c Đỗ Thanh Vân họp Chi ủy – Ban Giám đốc

Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc tại Trung tâm

THỨ NĂM

29/7

8g30: Đ/c Đỗ Thanh Vân họp góp ý Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (QĐ 843) (TP: Cán bộ chủ chốt)

Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc tại Trung tâm

THỨ SÁU

30/7

8g30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết xét duyệt tin bài đăng web (Phòng  CNCSDL rà soát và trình)

Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc tại Trung tâm

THỨ BẢY

31/7

Đ/c Đỗ Thanh Vân – Phó Giám đốc trực cơ quan

(Đ/c Lương Trần Ngọc Phương – Phó Trưởng phòng phòng Kế toán – Tài chính cùng trực)

CHỦ NHẬT

01/8

Đ/c Đỗ Thanh Vân – Phó Giám đốc trực cơ quan

 (Đ/c Nguyễn Ngọc Trân – Phó Trưởng phòng phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu cùng trực)

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017518748

TRUY CẬP HÔM NAY: 3427

ĐANG ONLINE: 17