Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 27/09/2020 đến ngày 03/10/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

27/9

07g30: Tuyên truyền pháp luật: Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (Công đoàn thực thiện)

 

08g30: Họp giao ban toàn thể viên chức

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch của  Trung tâm

THỨ BA

28/9

08g30: Hop Chi ủy – Ban giám đốc

 

 

THỨ TƯ

29/9

 

 

THỨ NĂM

30/9

 

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp về dự thảo kịch bản bản tin thị trường lao động quý III và thực hiện triển khai KH công việc (Phòng NC TTTTTLĐ chuẩn bị)

THỨ SÁU

01/10

8g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp xét duyệt bản tin/bài viết sưu tầm đăng web (bộ phận web chuẩn bị)

14g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tham dự tọa đàm trực tuyến của Báo Người lao động (TP: Ngọc Châu, Triều cùng dự).

THỨ BẢY

02/10

 

 

CHỦ NHẬT

03/10

 

 

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017666787

TRUY CẬP HÔM NAY: 544

ĐANG ONLINE: 6