Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 11/10/2020 đến ngày 15/10/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

11/10

07g30: Tuyên truyền pháp luật: Thông tư số 108/2020/BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (phòng Tổ chức – Kế toán thực hiện)

 

08g30: Họp giao ban BGĐ và Lãnh đạo các phòng tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/ phó phụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch của  Trung tâm

 

THỨ BA

12/10

 

14g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát hoàn tất báo cáo hoàn thành Chỉ tiêu 7 (P.NC-TTTTLĐ chuẩn bị)

THỨ TƯ

13/10

 

 

 

14g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát hoàn tất báo cáo hoàn thành Chỉ tiêu 2 (P.NC-TTTTLĐ chuẩn bị)

 

THỨ NĂM

14/10

08g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp thẩm định CĐNC “Dự báo nhu cầu nhân lực ngành Hóa dược – nhựa – cao su giai đoạn 2021-2025 tại thành phố Hồ Chí Minh” (P.NC-TTTTLĐ chuẩn bị)

14g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát hoàn tất báo cáo hoàn thành Chỉ tiêu 1 (P.NC-TTTTLĐ chuẩn bị)

 

THỨ SÁU

15/10

8g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp xét duyệt bản tin/bài viết sưu tầm đăng web (bộ phận web chuẩn bị)

 

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017666767

TRUY CẬP HÔM NAY: 524

ĐANG ONLINE: 12