Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 05/11/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

01/11

07g30: Kể chuyện đầu tuần (Quang Huy thực hiện)

 

08g30: Họp giao ban BGĐ và Lãnh đạo các phòng tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/ phó phụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên)

 

 

THỨ BA

02/11

8g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp xét duyệt bản tin/bài viết sưu tầm đăng web (bộ phận web chuẩn bị)

 

THỨ TƯ

03/11

8g30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trường CĐBC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (TP: Ngọc Châu cùng dự)

 

9g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc tại Trường Cao Đẳng nghề TPHCM (Triều cùng dự)

13g30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc với đại diện VOH về mộ số nội dung liên quan đến công tác thông tin dự báo nhu cầu nhân lực (Phòng NC TTLĐ chuẩn bị)

THỨ NĂM

04/11

8g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc về nội dung Báo cáo chỉ tiêu 03 (Phòng NC TTLĐ chuẩn bị)

14g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc với đại diện Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn về mộ số nội dung liên quan đến công tác thông tin dự báo nhu cầu nhân lực (Phòng NC TTLĐ chuẩn bị)

THỨ SÁU

05/11

8g00: Họp Chi bộ định kỳ tháng 11 (TP: toàn thể Đảng viên)

 

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân tiếp công dân

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017880965

TRUY CẬP HÔM NAY: 1163

ĐANG ONLINE: 26