Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 08/11/2020 đến ngày 12/11/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

08/11

07g30: Kể chuyện đầu tuần (Văn Thuận thực hiện)

 

Tuyên truyền pháp luật: Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động thực hiện)

 

08g30: Họp giao ban BGĐ và Lãnh đạo các phòng tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/ phó phụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên)

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra công tác hỗ trợ cho phòng Việc làm – An toàn lao động về đăng ký thi tiếng Hàn năm 2021

THỨ BA

09/11

 

09g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tiếp Đoàn kiểm tra của quận Gò Vấp về công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC của Đoàn kiểm tra theo lịch tại Trung tâm (Hồng Nam, Chí Cường và thành viên Tổ quản trị chuẩn bị)

 

08g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp công tác Thông tin thị trường lao động những tháng cuối năm (Phòng NC-TTTT chuẩn bị thông tin và  đủ tài liệu họp)

THỨ TƯ

10/11

08g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp công tác lập danh mục chuyên đề nghiên cứu năm 2022 (Phòng NC-TTTT chuẩn bị thông tin và  đủ tài liệu họp)

 

THỨ NĂM

11/11

8g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thẩm định báo cáo nhu cầu nhân lực ngành dịch vụ ăn uống (TP: cán bộ chủ chốt cùng dự)

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Thành phố (TP: Triều cùng dự)

THỨ SÁU

12/11

08g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp xét duyệt bản tin/bài viết sưu tầm đăng web (bộ phận web chuẩn bị)

 

8g00: Đ/c Nguyễn Ngọc Trân – Chi ủy viên dự họp với Đoàn kiểm tra công tác Chi đoàn

 

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017881122

TRUY CẬP HÔM NAY: 1320

ĐANG ONLINE: 34