Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

22/11

07g30: Kể chuyện đầu tuần (Hồng Nam thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Luật Cư trú (phòng Dự báo và Cơ sở dữ liệu)

 

08g30: Họp giao ban BGĐ và Lãnh đạo các phòng tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/ phó phụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên)

 

THỨ BA

23/11

8g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp bình xét thi đua tháng 11 (TP: Hội đồng thi đua khen thưởng)

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp thẩm định chuyên đề NC số 6 theo KH 114 (TP: Hội đồng thẩm định)

 

THỨ TƯ

24/11

8g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động các phòng thuộc Trung tâm (TP: Cán bộ chủ chốt)

THỨ NĂM

25/11

8g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc về Dự báo cung lao động (TP: Triều cùng dự).

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp thông tin thị trường lao động với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương và Doanh nghiệp

THỨ SÁU

26/11

08g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp xét duyệt bản tin/bài viết sưu tầm đăng web (Phòng NC-TTLĐ chuẩn bị)

14g00: Họp Chi ủy – Ban Giám đốc

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017881127

TRUY CẬP HÔM NAY: 1325

ĐANG ONLINE: 33