Báo cáo Kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

Căn cứ Thông báo số 1036/TB-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm...

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 05 năm 2019 và phương hướng công tác tháng 06 năm 2019

Khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu nhân lực của 6.601 doanh nghiệp với 14.502 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; thu thập thông tin cung nhân lực với 23.087 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2019

Khảo sát nhu cầu nhân lực của 4.306 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 9.326 việc làm trống (trong đó, thực hiện khảo sát gián tiếp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới là 2.615...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2019

Căn cứ Thông báo số 1036/TB-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2019

Khảo sát nhu cầu nhân lực của 1.299 doanh nghiệp, với 6.857 vị trí việc làm trống và cung nhân lực với 2.274 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong 02 tháng đầu năm đối với cầu nhân lực đạt 8,1% và...

Đầu « 1 2 3 4 10 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017881019

TRUY CẬP HÔM NAY: 1217

ĐANG ONLINE: 19