BỐI CẢNH VĂN HOÁ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

   Hiện có khoảng trên ba trăm định nghĩa về văn hoá. Văn hoá, theo các nhà văn hoá học, là sự kết tinh các giá trị vật chất và tinh thần, do con người sáng tạo ra, được truyền bá từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành cốt cách con người, truyền thống của nhóm người, dân tộc. Văn hoá thể hiện...

ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG VIỆC LÀM THEO NHU CẦU XÃ HÔI

TRẦN ANH TUẤN (Phó giám đốc TT Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM)     Học viên trường nghề đang thực hành trên máy tiện. Ảnh: T.M ...

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VIỆC LÀM CHO PHỤ NỮ NGHÈO VÀ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

   1.    Đặc điểm:       Nguồn lao động của thành phố năm 2009 – 2010 có 4,7 triệu người trong đó tổng số lao động Nữ chiếm 54,1%. Tổng số lao động đang làm việc có trên 3,3 triệu người, trong đó lao động Nữ chiếm tỷ lệ 50,27%, tỷ lệ lao động Nữ làm việc trong các ngành công nghiệp Dệt, may, da...

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CHỈ SỐ THỐNG KÊ – PHÂN TÍCH NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (PHẦN 1)

   ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CHỈ SỐ THỐNG KÊ – PHÂN TÍCH NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     I/ MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG           1.    Mục đích – Yêu cầu            2.    Phạm vi – Đối tượng     II/ CÁC CĂN CỨ THỰC HIỆN          ...

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CHỈ SỐ THỐNG KÊ – PHÂN TÍCH NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (PHẦN 2)

                     7.2.4    Dự báo theo phương trình hồi quy (dựa vào hàm xu thế)                         - Mô hình theo phương trình hồi quy đường thẳng:       Y= a + bt        trong đó: a,b là những tham số quy định vị trí của đường hồi...

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CHỈ SỐ THỐNG KÊ – PHÂN TÍCH NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (PHẦN 3)

          7.5.3.    Kết luận :                      -    Dự báo cung cấp thông tin đầu vào cho việc hoạch định chính sách nhà nước.                     -    FSD rất cần thiết và phổ biến trong hoạch định nguồn nhân lực.                     -    Mô hình dự báo nhu cầu nhân lực rất đa dạng...

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CHỈ SỐ THỐNG KÊ – PHÂN TÍCH NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (PHẦN 4)

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000018709218

TRUY CẬP HÔM NAY: 2595

ĐANG ONLINE: 17