TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM: PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

Ngày 25/12/2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018: Phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP.HCM. Với 11 người ứng tuyển

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Hội nghị công chức – viên chức – người lao động hàng năm là một trong những chủ trương của Đảng và nhà nước nhằm đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đánh giá phong trào công nhân viên chức – người lao động, kiểm...

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NGUYỄN QUANG HUY

Ngày 20/11/2018 được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng Ủy Sở, Chi bộ Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Quang Huy

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP THÀNH PHỐ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2018) VÀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/2010 - 20/10/2018)

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 54/ KHLT/CĐ-ĐTN, Sáng ngày 22/10/2018 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHTP Việt...

HỘI THẢO HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC GẮN VỚI CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018. Với mục tiêu nghiên cứu, tìm hiểu những tác...

HỌP MẶT KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG(15/10/1930 - 15/10/2018) VÀ TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH "DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/ĐUS, ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018), qua đó nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên chi bộ...

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG DIỆP VÀ VŨ THỊ THỦY

Ngày 11/10/2018 được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng Ủy Sở, Chi bộ Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM tiến hành tổ chức chương trình về nguồn; lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Dương...

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HCM ĐẾN LÀM VIỆC VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TẠI TRUNG TÂM

Lúc 08 giờ 00 ngày 03/10/2018 tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, Ban Giám đốc cùng toàn thể các cán bộ chủ chốt đón tiếp đồng chí Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương...

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM DBNCNL & TTTTLĐ TP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỪNG TRUNG THU CHO CON CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRUNG TÂM

Sáng ngày 25/09/2018 Công đoàn kết hợp chi đoàn tổ chức hoạt động mừng trung thu cho con CBVC trung tâm. Trao học bổng cho con CBVC đạt thành tích tốt trong học tập.

TỌA ĐÀM THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở về định hướng hoạt động đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 19/09/2018, Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông...

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỀ HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHÂN LỰC, THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

Sáng ngày 01/06/2018, Chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực & Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã diễn ra tại (235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1)

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM DBNCNL & TTTTLĐ TP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/05/1980 – 19/05/2018); 107 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/06/1911 – 05/06/2018).

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 41 KHLT/CĐ-ĐTN, nhằm tổ chức hoạt động chăm lo viên chức - NLĐ. Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh; 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2018)

HỘI THAO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018: CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ LẦN XI TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu, rèn luyện thân thể cho đoàn viên thanh niên của Trung tâm và các Chi đoàn thuộc Khối HCSN - TH và Khối BTXH 1. Hoạt động hội thao được tổ chức...

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

Sáng ngày 22/05/2018 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã tiếp đón Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố do đồng chí Thi Thị Tuyết Nhung,...

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM VÀ TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

Sáng ngày 26/04/2018, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực & Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã diễn ra tại (97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3)

TỌA ĐÀM LẮNG NGHE NGUYỆN VỌNG CỦA ĐOÀN VIÊN - CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NHẰM GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM

Sáng ngày 18/4/2018 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức Toạ đàm gặp gỡ lãnh đạo với chủ đề “Lắng nghe nguyện vọng của đoàn viên - cán bộ viên chức đối với người lãnh đạo quản lý...

CHỦ TỊCH UBND TP.HCM QUYẾT ĐỊNH TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TP.HCM

Thực hiện quyết định số 74 ngày 09 tháng 01 năm 2018 của UBND Tp.HCM. Chủ tịch UBND TP.HCM Quyết định tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tp.HCM

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT "PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2017, TRIỀN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018"

Sáng ngày 23/3/2018: Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội TP.HCM Tổ chức Hội nghị Tổng kết "Phong trào thi đua yêu nước năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018" (215 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3).

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN LÊ NGỌC THANH LAN VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Ngày 22/03/2018 được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng Ủy Sở, Chi bộ Trung tâm Dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM tiến hành tổ chức chương trình về nguồn; lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Lê...

CHI BỘ TRUNG TÂM DBNCNL & TTTTLĐ TPHCM TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII"

Căn cứ Kế hoạch số 09–KH/CB, ngày 17 tháng 1 năm 2018 của Chi bộ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2018; Được sự đồng ý của Cấp Ủy Chi bộ. Hôm nay, Chi bộ Trung tâm Dự...

Đầu « 1 2 3 4 17 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017881100

TRUY CẬP HÔM NAY: 1298

ĐANG ONLINE: 37