TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

STT HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ EMAIL

 

BAN GIÁM ĐỐC

Giám Đốc - Nguyễn Hoàng Hiếu

nhhieu.sldtbxh@tphcm.gov.vn

nhhieu@dubaonhanluchcmc.gov.vn

 

 

Phó Giám Đốc - Phạm Văn Cẩn

Pvcan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

pvcan@dubaonhanluchcmc.gov.vn

 

PHÒNG DỰ BÁO - CƠ SỞ DỮ LIỆU

dubao.cosodulieu@gmail.com

dbcsdl@dubaonhanluchcmc.gov.vn

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng phòng - Nguyễn Thị Triều

trieunguyen.falmi@gmail.com

nttrieu@dubaonhanluchcmc.gov.vn

2 Phó Trưởng phòng - Hoàng Lê Thanh Trúc

hoangtruc2810@gmail.com

hlttruc@dubaonhanluchcmc.gov.vn

3 Nguyễn Quốc Tuấn

nguyenquoctuan141293@gmail.com

nqtuan@dubaonhanluchcmc.gov.vn

4 Phạm Lê Lệ Huyền

pll.huyen2001@gmail.com

pllhuyen@dubaonhanluchcmc.gov.vn

5 Phan Thị Trang

trangphanqt98@gmail.com

pttrang@dubaonhanluchcmc.gov.vn

6 Trần Thị Lan Anh

tranthilananh1206@gmail.com

ttlanh@dubaonhanluchcmc.gov.vn

7 Thái Ngân Hà

hanganthai119@gmail.com

tnha@dubaonhanluchcmc.gov.vn

8 Hồ Xuân Đạt

hoxuandat2021@gmail.com

hxdat@dubaonhanluchcmc.gov.vn

9 Nguyễn Duy Khanh

khanhnguyen.toantink11@gmail.com

ndkhanh@dubaonhanluchcmc.gov.vn

10 Hồ Anh Dũng

hodung.bvtv@gmail.com

hadung@dubaonhanluchcmc.gov.vn

11 Nguyễn Nghĩa Nhân  

nguyennghianhan@gmail.com

nnnhan@dubaonhanluchcmc.gov.vn

12 Tôn Thị Ngọc Hiệp 

ngochiepton2000@gmail.com

ttnhiep@dubaonhanluchcmc.gov.vn

13 Châu Trương Hoàng Hải

virut224.812.2000@gmail.com

cthhai@dubaonhanluchcmc.gov.vn

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU - THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

nghiencuuthitruonglaodong@gmail.com

ncttld@dubaonhanluchcmc.gov.vn

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Phó Trưởng phòng - Nguyễn Quang Huy

quanghuy88dubaonhanluc@gmail.com

nquanghuy@dubaonhanluchcmc.gov.vn

2 Trang Thành Phước

trangcongtu33@gmail.com

ttphuoc@dubaonhanluchcmc.gov.vn

3 Nguyễn Thị Ngọc Châu

nguyenngocchau2211@gmail.com

ntnchau@dubaonhanluchcmc.gov.vn

4 Nguyễn Thị Phương Thảo

phuongthao2091968@yahoo.com.vn

ntpthao@dubaonhanluchcmc.gov.vn

5 Nguyễn Thị Thiên Hương

nguyenthithienhuong839@gmail.com

ntthuong@dubaonhanluchcmc.gov.vn

6 Nguyễn Quốc Huy

huynguyenquoc8419@gmail.com

nquochuy@dubaonhanluchcmc.gov.vn

7 Lê Văn Thuận

levanthuan26041969@gmail.com

lvthuan@dubaonhanluchcmc.gov.vn

8 Nguyễn Huy Thành

nguyenhuythanh2109@gmail.com

nhthanh@dubaonhanluchcmc.gov.vn

9 Phùng Minh Trí

tripmse61347@gmail.com

pmtri@dubaonhanluchcmc.gov.vn

10 Lê Quang Đại

lequangdai20021997@gmail.com

lqdai@dubaonhanluchcmc.gov.vn

11 Ngô Trần Hữu Đạt

huudatnth@gmail.com

nthdat@dubaonhanluchcmc.gov.vn

12 Hoàng Anh Hùng

aderisnguyen8888@gmail.com

hahung@dubaonhanluchcmc.gov.vn

13 Phạm Thị Diễm

ptdiemdk1327@gmail.com

ptdiem@dubaonhanluchcmc.gov.vn

 

PHÒNG TỔ CHỨC - KẾ TOÁN

phongtochuc.trungtamdubao@gmail.com; phongketoan.trungtamdubao@gmail.com

tckt@dubaonhanluchcmc.gov.vn

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Trưởng phòng - Phạm Văn Hiền

phamvanhien80@yahoo.com.vn

pvhien@dubaonhanluchcmc.gov.vn

2 Phó Trưởng phòng - Nguyễn Thị Thanh Thảo

carot_dethuong2002@yahoo.com.vn

nttthao@dubaonhanluchcmc.gov.vn

3 Phó Trưởng phòng - Lương Trần Ngọc Phương

ltnphuong.sldtbxh@tphcm.gov.vn

ltnphuong@dubaonhanluchcmc.gov.vn

4 Nguyễn Minh Khoa

nm.khoa@yahoo.com

nmkhoa@dubaonhanluchcmc.gov.vn

5 Phạm Thị Xuân Hoa

xuanhoa301295@gmail.com

ptxhoa@dubaonhanluchcmc.gov.vn

6 Hồ Chí Cường

cuongquantri@yahoo.com.vn

hccuong@dubaonhanluchcmc.gov.vn

7 Lê Ngọc Thanh Lan

lethanhlan111982@gmail.com

lntlan@dubaonhanluchcmc.gov.vn

8 Huỳnh Anh Duy

hadaugust1402@gmail.com

haduy@dubaonhanluchcmc.gov.vn

9 Hồ Thị Minh Thư

phamhothu85@gmail.com

htmthu@dubaonhanluchcmc.gov.vn

10 Lê Thị Kim Yến  
11 Phạm Ngọc Chung  
12 Phan Văn Nghĩa  

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025544155

TRUY CẬP HÔM NAY: 1997

ĐANG ONLINE: 20