Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về khảo sát chất lượng lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2024

Nhằm đánh giá tình hình sử dụng lao động, chất lượng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Đồng thời làm cơ sở để hoạch định đề xuất các chính sách giải pháp liên quan đến lao động - việc làm. Trung tâm triển khai...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về khảo sát tình hình sử dụng lao động trước và sau Tết Nguyên Đán năm 2024

Để có cơ sở thiết lập hệ thống thông tin và dự báo thị trường lao động tho ngành nghề, cấp trình độ phục vụ người lao động, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách lao động -...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về khảo sát chất lượng lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2023

Nhằm đánh giá tình hình sử dụng lao động, chất lượng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Đồng thời làm cơ sở để hoạch định, đề xuất các chính sách, giải pháp liên quan đến lao động - việc làm. Trung tâm triển...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về khảo sát chất lượng lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2023

Nhằm đánh giá tình hình sử dụng lao động, chất lượng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Đồng thời làm cơ sở để hoạch định, đề xuất các chính sách, giải pháp liên quan đến lao động - việc làm. Trung tâm triển...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về khảo sát nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2023

Nhằm đánh giá tình hình sử dụng lao động, chất lượng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Đồng thời làm cơ sở để hoạch định, đề xuất các chính sách, giải pháp liên quan đến lao động - việc làm. Trung tâm triển...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về điều tra nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp năm 2022

Để có cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hoạt động kết nối cung - cầu lao động, thúc đẩy thị trường một cách hiệu quả và thiết thực nhất. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2022

Nhằm đánh giá tình hình sử dụng lao động, chất lượng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Đồng thời làm cơ sở để hoạch định, đề xuất các chính sách, giải pháp liên quan đến lao động - việc làm. Trung tâm Dự...

KHẢO SÁT NHU CẦU VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ NHIỄM COVID -19 ĐÃ KHỎI BỆNH

Nhằm thu thập thông tin nhu cầu việc làm đối với người nhiễm covid 19 đã khỏi bệnh

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2021

Nhằm đánh giá tình hình sử dụng lao động, chất lượng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Đồng thời làm cơ sở để hoạch định, đề xuất các chính sách, giải pháp liên quan đến lao động - việc làm. Trung tâm Dự...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2020

Nhằm đánh giá thực trạng sử dụng lao động, kế hoạch tuyển dụng lao động và tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời với thông tin doanh nghiệp cung cấp...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2020

Để có cơ sở nhận định về tình hình lao động - việc làm và chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động trực thuộc Sở...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo TTLĐ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác đào tạo, quản lý nhà nước về việc làm và đào tạo nguồn nhân lực theo...

Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo TTLĐ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 20302030

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác đào tạo, quản lý nhà nước về việc làm và đào tạo nguồn nhân lực theo...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ KHẢO SÁT YÊU CẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO TTLĐ ĐẾN NĂM 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác đào tạo, quản lý nhà nước về việc làm và đào tạo nguồn nhân lực theo...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ KHẢO SÁT YÊU CẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO TTLĐ ĐẾN NĂM 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác đào tạo, quản lý nhà nước về việc làm và đào tạo nguồn nhân lực theo...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NĂM 2018 (ĐỢT 1)

Để Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động có cơ sở phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp cung cấp các thông tin về...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025544193

TRUY CẬP HÔM NAY: 2035

ĐANG ONLINE: 14