SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS ĐỢT 1 NĂM 2024

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS ĐỢT 1 NĂM 2024

 

Các việc làm đã đưa

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025544409

TRUY CẬP HÔM NAY: 2423

ĐANG ONLINE: 28