TPHCM triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017


(HCM CityWeb)– Sáng 30-12, UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 

Toàn cảnh hội nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Sử Ngọc Anh cho biết, năm 2016 kinh tế thành phố ước đạt 1.023.926 tỷ đồng, tăng 8,05% so cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch cả năm GRDP đạt 8-8,5%. Khu vực dịch vụ tăng 8,07%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,88%. Xuất khẩu tăng trưởng khá, nếu không tính giá trị dầu thô đạt 29,2 tỷ USD, tăng 10% so cùng kỳ. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 7,33% so cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, bình quân 12 tháng tăng 1,98% so cùng kỳ; thị trường ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo. Thu ngân sách thực hiện 307.336 tỷ đồng, đạt 103,03% dự toán, tăng 12,43% so cùng kỳ. Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định và tăng trưởng tốt...

  

 

19 chỉ tiêu chủ yếu

 

Ông Sử Ngọc Anh cho biết, năm 2017, Thành phố đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 5 chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 8,4-8,7%; tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP từ 36% trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP; thành lập mới 50.000 doanh nghiệp (gồm chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp); thu ngân sách đạt 100% dự toán.

 

Lĩnh vực xã hội có 9 chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016-2020 giảm 1,2%; tạo việc làm mới cho 125.000 lao động; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 77,5%; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%; diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người 18,37m2/người; tỷ lệ phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi) là 264 phòng; số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 17 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 42 giường.

 

Lĩnh vực môi trường có 4 chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 90%; tỷ lệ xử lý nước thải y tế đạt 100%.

 

Một chỉ tiêu cải cách hành chính: Phấn đấu trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

 

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; báo cáo về công tác cải cách hành chính và phân cấp, ủy quyền cho Sở - ngành, quận - huyện; chuẩn bị hàng Tết; đảm bảo an toàn giao thông;...

  

 

Năm 2017: 50.000 doanh nghiệp thành lập mới

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2016 Thành phố vẫn còn một số hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là nguyên nhân chủ quan.

 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu kết luận.

 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND Thành phố, Chỉ thị, Quyết định của UBND Thành phố về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu về kinh tế - xã hội được giao ngay từ những tháng đầu năm.

 

Các Sở - ngành, quận - huyện chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể người phụ trách, thực hiện; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện 9 nhóm giải pháp trong Kế hoạch chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Chuẩn bị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020; sớm hoàn tất Nghị định của Chính phủ về phân cấp, ủy quyền cho UBND Thành phố trên một số lĩnh vực, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2017.

 

Tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tiếp tục phát huy kết quả triển khai Quyết định số 3907 của UBND Thành phố với trọng tâm là thực hiện 37 chương trình, đề án cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo..., trong đó, xác định trong năm 2017, Thành phố sẽ có được 50.000 doanh nghiệp thành lập mới, với nhiều đầu tàu, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

 

Tập trung nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách thực hiện 7 chương trình đột phá; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm phiền hà nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy để sớm đưa vào hoạt động Ban Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố.

 

Đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể người phụ trách, thực hiện, trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu; duy trì thực hiện nền nếp, khoa học lịch công tác tuần, tháng, quý, không để xảy ra việc chồng chéo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành; chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở và trên báo chí để kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục đối với các hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phối hợp đồng bộ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phục vụ chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động, sinh viên trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017.

 

“Với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, tôi tin tưởng các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp của Thành phố sẽ luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm với hiệu quả cao nhất; góp phần xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X,” Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

 

Minh Thư

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017518974

TRUY CẬP HÔM NAY: 3670

ĐANG ONLINE: 14