Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 10/05/2020 đến ngày 14/05/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

10/5

7g30: Kể chuyện đầu tuần (Thiên Ngân thực hiện) (trực tuyến)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 (phòng Thông tin thị trường lao động thực hiện) (trực tuyến)

 

08g30: Họp giao ban BGĐ và Lãnh đạo các phòng tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/ phó phụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên)

 

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân  và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp Chi bộ định kỳ tháng 5 (TP: toàn thể Đảng viên)

 

THỨ  BA

11/5

7g30: Đ/c Nguyễn Ngọc Trân – Chi ủy viên dự họp chương trình công tác năm 2021 của Ban Tuyên giáo - bộ phận dân vận và Tổ công tác thực hiện Quy định 1374 của Đảng ủy Sở tại Phòng họp lầu 9

 

8g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát công tác chỉ tiêu 4, trọng tâm công tác hợp tác với các Trường (Phòng HNTVNL chuẩn bị, tại phòng họp)

 

10g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tiếp Phó giám đốc Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM (Ngọc Châu, Hải, Triều cùng dự; tại Phòng họp)

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân  và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp công tác hợp tác với Trường TC Quốc tế Sài Gòn (Ngọc Châu, Hải, Triều cùng dự)

THỨ TƯ

12/5

8g30: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với phòng Phân tích dự báo về chỉ tiêu nhiệm vụ của phòng (TP: viên chức phòng)

13g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân  và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

THỨ NĂM

13/5

8g30: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu về chỉ tiêu nhiệm vụ của phòng (TP: viên chức phòng)

13g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân  và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

THỨ SÁU

14/5

8g30: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với phòng Nghiên cứu và Phát triển về chỉ tiêu nhiệm vụ của phòng (TP: viên chức phòng)

13g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân  và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017518989

TRUY CẬP HÔM NAY: 3686

ĐANG ONLINE: 11