Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 01/08/2020 đến ngày 09/08/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

02/8

7g30: Kể chuyện đầu tuần (Hương Thơm thực hiện)

 

Tuyên truyền pháp luật: Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ (phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện)

 

08g30: Họp giao ban (trực tuyến)(TP: toàn thể viên chức).

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân Họp Chi uỷ, BGĐ

THỨ BA

03/8

8g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch của  Trung tâm

Đ/c Đỗ Thanh Vân và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

THỨ TƯ

04/8

14g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp họp Công tác gửi Thông tin TTLĐ đến các Trường, đơn vị liên kết (Phòng HNTVNL chuẩn bị đủ tài liệu họp)

Đ/c Đỗ Thanh Vân và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

THỨ NĂM

05/8

8g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm duyệt bản tin Thị trường lao động

Đ/c Đỗ Thanh Vân và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

THỨ SÁU

06/8

8g30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết xét duyệt tin bài đăng web (Phòng  CNCSDL rà soát và trình)

Đ/c Đỗ Thanh Vân và Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc tại Trung tâm

THỨ BẢY

07/8

Đ/c Phan Kỳ Quan Triết – Phó Giám đốc trực cơ quan

(Đ/c Phạm Văn Hiền – Trưởng phòng phòng Tổ chức – Hành chính cùng trực)

CHỦ NHẬT

09/8

Đ/c Phan Kỳ Quan Triết – Phó Giám đốc trực cơ quan

(Đ/c Đỗ Hồng Nam – Phó Trưởng phòng phòng Tổ chức – Hành chính

cùng trực)

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017881355

TRUY CẬP HÔM NAY: 1553

ĐANG ONLINE: 87