Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 16/08/2020 đến ngày 22/08/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

16/8

7g30: Kể chuyện đầu tuần (Thanh Ngân thực hiện)

 

Tuyên truyền pháp luật: Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (Chi đoàn thực hiện)

 

08g30: Họp giao ban BGĐ và Lãnh đạo các phòng tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/ phó phụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch của  Trung tâm

THỨ BA

17/8

08g30: Đ/c Đỗ Thanh Vân dự họp trực tuyến triển khai kế hoạch số 27562/KH-SLĐTBXH ngày 13/8/2021 của Sở về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. (TP: Chi ủy – BGĐ – 02 đoàn thể cùng dự)

 

THỨ TƯ

18/8

 

 

THỨ NĂM

19/8

8g00: Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học (TP: toàn thể viên chức)

14g00: Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học (TP: toàn thể viên chức)

THỨ SÁU

20/8

8g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp xét duyệt bản tin/bài viết sưu tầm đăng web (phòng CNCSDL chuẩn bị)

 

THỨ BẢY

21/8

Đ/c Đỗ Thanh Vân – Phó Giám đốc trực cơ quan

(Đ/c Phạm Văn Hiền – Trưởng phòng phòng Tổ chức – Hành chính cùng trực)

CHỦ NHẬT

22/8

Đ/c Phan Kỳ Quan Triết – Phó Giám đốc trực cơ quan

(Đ/c Đỗ Hồng Nam – Phó Trưởng phòng phòng Tổ chức – Hành chính

cùng trực)

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017519028

TRUY CẬP HÔM NAY: 3728

ĐANG ONLINE: 33