Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 29/08/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

23/8

7g30: Kể chuyện đầu tuần (Thanh Thúy thực hiện)

 

08g30: Họp giao ban BGĐ và Lãnh đạo các phòng tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/ phó phụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên

 

- Họp xét thi đua tháng 8 (TP: Hội đồng thi đua khen thưởng)

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch của  Trung tâm

THỨ BA

24/8

08g00: Chi Ủy – Ban Giám đốc làm việc về công tác nhân sự (TP: Minh Hùng cùng dự)

 

THỨ TƯ

25/8

08g00: Chi Ủy – Ban Giám đốc làm việc về công tác nhân sự (TP: Phan Thị Hải cùng dự)

 

THỨ NĂM

26/8

 

14g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp về tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cá nhân tại một số phòng trong công tác khảo sát gián tiếp, trực tiếp (TP: Châu, Trân, Hải, Hùng)

THỨ SÁU

27/8

8g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp xét duyệt bản tin/bài viết sưu tầm đăng web (phòng bộ phận web chuẩn bị)

 

THỨ BẢY

28/8

 

 

CHỦ NHẬT

29/8

 

 

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017880898

TRUY CẬP HÔM NAY: 1092

ĐANG ONLINE: 17