Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 18/10/2020 đến ngày 22/10/2021


NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

18/10

07g30: Kể chuyện đầu tuần (Minh Khoa thực hiện)

 

08g30: Họp giao ban BGĐ và Lãnh đạo các phòng tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/ phó phụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch của  Trung tâm

 

THỨ BA

19/10

 

13g30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát hoàn thành báo cáo hoàn thành Chỉ tiêu 4 (P.NC-TTLĐ chuẩn bị)

THỨ TƯ

20/10

08g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở về sơ kết 9 tháng đầu năm và phương hướng quý 4/2021 (mở rộng)

13g30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát hoàn thành báo cáo hoàn thành Chỉ tiêu 3 (P.NC-TTLĐ chuẩn bị)

THỨ NĂM

21/10

8g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp Tổ quản trị (Bộ phận QT - P.TCKT chuẩn bị)

13g30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát hoàn thành báo cáo hoàn thành Chỉ tiêu 6 (P.NC-TTLĐ chuẩn bị)

THỨ SÁU

22/10

8g00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp xét duyệt bản tin/bài viết sưu tầm đăng web (bộ phận web chuẩn bị)

13g30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc về các văn bản nội dung liên quan sử dụng cổng điện tử thông tin TTLĐ (Bộ phận web CNTT - P.NC-TTLĐ chuẩn bị)

 

Lưu ý:

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017666745

TRUY CẬP HÔM NAY: 502

ĐANG ONLINE: 7