Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em


Thực hiện theo Kế hoạch số 179/KH-TTDBNL ngày 21/3/2024 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh về truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; cam kết thực hiện bình đẳng giới tại Trung tâm năm 2024.


Nhằm đảm bảo tất cả viên chức, người lao động tại Trung tâm được truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời phát động hưởng ứng các hoạt động của Tháng hành động đảm bảo 100% Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Trung tâm cam kết thực hiện bình đẳng giới.


Sáng nay ngày 03/4/2024, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em cho toàn thể viên chức, người lao động do đồng chí Nguyễn Văn Tính – Phó Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em Bình Đẳng giới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo.

 

Đồng thời, tổ chức cam kết thực hiện bình đẳng giới tại Trung tâm năm 2024.
 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025154678

TRUY CẬP HÔM NAY: 2380

ĐANG ONLINE: 12