Nhu cầu lao động tại TP HCM tăng cao


Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thị trường lao động TP HCM (Falmi),  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố vừa có báo cáo tình hình thị trường quý I/2024.

 

Theo đó, trong 2 tháng đầu năm 2024, thành phố có 10.553 doanh nghiệp tham gia vào thị trường, bao gồm 6.283 doanh nghiệp thành lập mới và 4.270 doanh nghiệp quay lại hoạt động. So với cùng kỳ năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 18,2% và số vốn đăng ký tăng 44,4%.

 

Cũng trong 2 tháng đầu năm, có 14.703 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Điều này có nghĩa cứ 10 doanh nghiệp tham gia thị trường thì có 14 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Số lượng doanh nghiệp đóng cửa nhiều hơn so với số lượng thành lập mới.

 

Qua khảo sát tại 1.443 doanh nghiệp với tổng số lao động đang làm việc là 41.119 người, do Falmi thực hiện cho thấy, trong quý I/2024 có 139 doanh nghiệp trả lời có nhu cầu tăng lao động với số lượng lao động tăng là 471 người, chỉ có 59 doanh nghiệp trả lời dự kiến giảm lao động nhưng số lượng lao động dự kiến giảm lên đến 1.152 người. Như vậy, con số lao động dự kiến giảm cao gấp đôi số tuyển mới.

 

Nhu cầu lao động tại TP HCM tăng cao- Ảnh 1.

Trong quý I/2024, dù số lượng doanh nghiệp đóng cửa nhiều, song thị trường lao động được nhận định vẫn đang diễn biến tích cực

 

Dự báo tăng, giảm lao động tập trung ở các doanh nghiệp trong khu vực ngoài nhà nước với tỉ lệ lao động tăng chiếm 99,45% và tỉ lệ lao động giảm chiếm 99,83%. Kết quả khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp trong khu vực nhà nước ổn định hơn và không có biến động nhân sự.

 

Tuy nhiên, đó chỉ là kết quả khảo sát tại một nhóm nhỏ doanh nghiệp. Thống kê toàn thị trường của Falmi cho thấy thị trường lao động vẫn đang diễn biến tích cực, sôi động hơn so với cùng kỳ năm 2023.

 

Nguyên nhân là số lượng doanh nghiệp thông báo tuyển dụng lao động mới rất nhiều. Theo kết quả khảo sát của Falmi trên 14.300 lượt doanh nghiệp, trong quý I/2024 có nhu cầu tuyển dụng 82.600 chỗ làm việc. Trong đó, nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành tăng 11,22% so với quý I/2023.

 

Cụ thể, nhu cầu nhân lực tập trung chủ yếu ở khu vực thương mại - dịch vụ với 53.525 chỗ làm việc chiếm 64,8% (tăng 14,63% so với quý I/2023), khu vực công nghiệp - xây dựng với 29.026 chỗ làm việc chiếm 35,14% (tăng 5,46% so với quý I/2023), khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản với 50 chỗ làm việc chiếm 0,06% (giảm 3,85% so với quý I/2023).

Nhu cầu lao động tại TP HCM tăng cao- Ảnh 3.
Các nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao quý I/2024 (%). Nguồn: FALMI

 

Một số ngành kinh tế có nhu cầu nhân lực cao trong quý I/2024 gồm: Công nghiệp chế biến chế tạo cần 27.283 chỗ làm việc, chiếm 33,03% tổng nhu cầu nhân lực, (tăng 13,21% so với quý I/2023); Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác cần 18.684 chỗ làm việc, chiếm 22,62% (tăng 21,89% so với quý I/2023); Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ cần 8.219 chỗ làm việc, chiếm 9,95%, (tăng 16,61% so với quý I/2023).

 

Bên cạnh đó, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ cần 6.881 chỗ làm việc, chiếm 8,33%, (tăng 61,98% so với quý I/2023); Hoạt động kinh doanh bất động sản cần 6.459 chỗ làm việc, chiếm 7,82%, (tăng 38,93% so với quý I/2023); Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cần 3.329 chỗ làm việc, chiếm 4,03% (tăng 12,92% so với quý I/2023); Vận tải kho bãi cần 2.941 chỗ làm việc, chiếm 3,56% (tăng 17,46% so với quý I/2023).

 

Ngoài ra, dịch vụ lưu trú và ăn uống cần 2.511 chỗ làm việc, chiếm 3,04% (giảm 8% so với quý I/2023); Thông tin và truyền thông cần 2.354 chỗ làm việc, chiếm 2,85% (giảm 56,52% so với quý I/2023) và các ngành khác cần 3.940 chỗ làm việc, chiếm 4,77% tổng nhu cầu nhân lực trong quý I/2024.

 

Dự báo nhu cầu nhân lực TP HCM trong quý II/2024, Falmi cho biết, thành phố cần khoảng 75.000-77.000 chỗ làm việc. Trong số 1.443 doanh nghiệp mà Falmi trực tiếp khảo sát cũng rất ít doanh nghiệp có biến động nhân sự lớn chỉ có 23 doanh nghiệp cho biết dự kiến giảm 548 người trong quý II/2024.

 

Nguồn: nld.com.vn - Huỳnh Như

Link: https://nld.com.vn/nhu-cau-lao-dong-tai-tp-hcm-tang-cao-196240329105625337.htm

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025154792

TRUY CẬP HÔM NAY: 2500

ĐANG ONLINE: 16