BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2014


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

 

Số: 181/BC-TTDBNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2014


 

BÁO CÁO
CÔNG TÁC THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2014    I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN


    1. Công tác phân tích dự báo nhu cầu nhân lực


    1.1. Khảo sát cập nhật cung – cầu thị trường lao động thành phố


    - Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.632 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 8 năm 2014 với 12.807 chỗ làm việc trống và 4.970 người có nhu cầu tìm việc làm.


    - Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, nghiệm thu phiếu điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2014 tại 24 Quận - Huyện của Cục Việc làm và Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tổ chức.


- Tổng hợp khảo sát nhu cầu tuyển dụng nhân lực 06 tháng cuối năm 2014, năm 2015 tại 1.500 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.


    1.2. Phân tích thị trường lao động – Dự báo nhu cầu nhân lực


    - Báo cáo thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2014 và xu hướng nhu cầu nhân lực tháng 9/2014.


    - Tiếp tục nghiên cứu chuyên đề nâng cao “Mô hình dự báo nhu cầu nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh, những vấn đề cần hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ”. Tổ chức tọa đàm.


    - Báo cáo “Đánh giá tình hình biến động việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Hiện trạng và dự báo các xu hướng” do Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố tổ chức.


    - Báo cáo “Công tác giới thiệu việc làm cho người lao động ở TP.HCM hiện nay dưới góc nhìn cung cầu của thị trường lao động - Những thuận lợi và thách thức” do Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố tổ chức.


    1.3.  Công tác Thông tin thị trường lao động


- Trả lời phỏng vấn và tư vấn chuyên đề nghiên cứu về thị trường lao động cho 30 sinh viên khoa Quản trị nhân lực của trường Đại học Nguyễn Tất Thành.


    - Tổng hợp hệ thống chỉ tiêu đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


    - Báo cáo chuyên đề “Sự cần thiết về nghề nghiệp và việc làm đối với lao động nữ” tại Ngày Hội việc làm Phụ nữ Lần thứ 6 năm 2014.


    - Cập nhật website “dubaonhanluchcmc.gov.vn”. Tổng truy cập đến nay trên 5,83 triệu lượt người. Đưa 66 tin, bài viết lên website và cập nhật hàng ngày; phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động.


    1.4. Công tác Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội


    - Tham chương trình tư vấn, xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2014 với chủ đề “Cùng bạn quyết định tương lai” do Báo Giáo dục tổ chức tại 8 tỉnh: Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, An Giang.


    - Tham gia chương trình Ngày hội việc làm và giao lưu “Cầu nối Nhà trường - Doanh nghiệp” do Trường Đại học Sài Gòn tổ chức vào ngày 08/8/2014 và kết hợp khảo sát nhu cầu việc làm của sinh viên. Tham luận hội thảo “Cầu nối Nhà trường - Doanh nghiệp”.


    - Tập huấn kỹ năng việc làm cho 1.000 sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.


    - Xây dựng nội dung giới thiệu thông tin về những Ngành nghề - Địa chỉ đào tạo - Cơ hội làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.


    - Soạn thảo chương trình liên kết giữa Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM và Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức về phối hợp hoạt động Thông tin thị trường lao động - Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp - Khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm năm 2014 - 2016.


    1.5. Công tác nghiên cứu khoa học


    - Thực hiện nghiên cứu phân tích nguồn lao động có nhu cầu học nghề và tìm việc làm năm 2014.


    - Nghiên cứu chuyên đề “Thực trạng và Dự báo nhóm ngành Khoa học xã hội và Nhân văn” và chuyên đề “Phân tích thực trạng và xu hướng nhân lực ngành luật dân sự”.


    - Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung - cầu của viên chức Trung tâm định kỳ tháng 8 năm 2014.


    - Tham dự Hội đồng Khoa học đề tài “Liên kết giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp” của Sở Khoa học Công nghệ tại trường Cao đẳng Nghề thành phố.


    - Tham dự Hội đồng Khoa học Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đánh giá "Dự án Trung tâm đào tạo chất lượng cao Đại học Nguyễn Tất Thành" tại Trung tâm Đào tạo thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM.


    - Triển khai đề tài nghiên cứu “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, xu hướng 2025.


     + Xây dựng đề cương chi tiết, phân công thực hiện và đề xuất các giải pháp nghiên cứu. Thời gian thông qua vào cuối tháng 10/2014.
     + Thời gian hoàn thành cơ bản nghiên cứu 30/4/2014 và hoàn thành nghiệm thu vào 30/7/2015.


    -    Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học về dự báo nhân lực dài hạn giai đoạn 2016 - 2020 đến 2025.


   - Hoàn thành đề cương nghiên cứu “Về năng suất  lao động tại thành phố Hồ Chí Minh cho hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 2015”.


    1.6. Công tác ứng dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu


    - Thực hiện công tác lưu trữ quản lý cơ sở dữ liệu và xây dựng sơ đồ lưu trữ dữ liệu cung - cầu của Trung tâm.


    - Khai thác phân tích tổng hợp thông tin số liệu nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế Việt Nam đến năm 2025 theo đề án quy hoạch nhân lực của các Ngành và các tỉnh thành.


    - Cập nhật niên giám Dân số - Lao động - Việc làm năm 2014.


    - Quản lý hệ thống máy tính, các thiết bị kỹ thuật và sửa chữa máy móc thiết bị của Trung Tâm.


    2. Công tác quản lý đơn vị và công tác khác


    2.1. Công tác tổ chức – hành chính – kế hoạch


    - Xây dựng kế hoạch rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tại đơn vị từ nay đến năm 2015 theo công văn 8863/SLĐTBXH-TC ngày 02/07/2147 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


    - Tiếp và trao đổi kinh nghiệm hoạt động hướng nghiệp với Đoàn cán bộ Trung tâm Hướng nghiệp - Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Tỉnh Quảng Bình và Tỉnh Bình Dương.


    - Trung tâm thực hiện tuyên truyền, phổ biến theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng Ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với 3 chủ đề:


  
  1. Tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm 2014 của thành phố Hồ Chí Minh.


    2. Kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VIII.


    3. Kỷ niệm 60 năm Ngày ký hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.


     Có 48/48 viên chức tham dự đầy đủ và tiếp thu nội dung tại buổi tuyên truyền.


    - Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền hưởng ứng“Tháng hành động phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26 tháng 6” - năm 2014.


    - Thực hiện các công tác hành chính, nhân sự, nâng lương niên hạn theo quy định.


    - Thực hiện cập nhật hồ sơ điện tử Quý II và nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn thông qua phần mềm quản lý hồ sơ điện tử.


    - Trung tâm đã tổ chức cho cán bộ, viên chức tham quan, nghỉ mát tại Vũng Tàu trong 02 ngày 24/07/2014 - 25/07/2014.


    - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi Đoàn Thanh niên:


    + Kỷ niệm 67 năm ( 27/7/1947 - 27/7/2014) ngày Thương binh liệt sỹ, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đến thăm tưởng nhớ, tri ân người có công với nước tại nghĩa trang Thành phố.


    + Tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần và kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.


    + Thực hiện văn minh công sở “xanh, sạch, đẹp” tại đơn vị.


    2.2 Công tác Tài chính – Kế toán


    - Thanh toán lương và các khoản theo lương T07/2014.


    - Tính thu nhập tăng thêm Quý II/2014.


    - Thanh toán các khoản thu chi thường xuyên tại Trung tâm: điện, nước, điện thoại, internet T07/2014.


    - Đối chiếu sổ kế toán với sổ quỹ tiền mặt T07/2014.


    - Đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi T07/2014.


    - Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách kho bạc Qúy II/2014.


    - Đối chiếu tình hình trích nộp BHXH, YT, TN T6/2014.


    - Lập BCTC Quý II/2014.


    - Thông qua dự toán nhu cầu mua sắm tài sản năm 2014.


    - Thực hiện công tác tài chính trong tháng theo quy định.


    II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2014


    1. Nghiên cứu dự báo nhu cầu nhân lực


    1.1 Khảo sát cập nhật cung - cầu thị trường lao động thành phố


    - Tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát 1.500 doanh nghệp về nhu cầu tuyển dụng 06 tháng cuối năm 2014 và năm 2015.


    - Thực hiện giám sát cập nhật biến động thông tin cung, cầu lao động năm 2014.


    - Thu thập thông tin cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên hệ thống việc làm của doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và hệ thống các trường đào tạo tại thành phố vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm.


    1.2 Phân tích thị trường lao động - Dự báo nhu cầu nhân lực định kỳ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn


    - Báo cáo phân tích thị trường lao động Quý III, nhận định xu hướng cầu nhân lực Quý IV năm 2014.


    -  Hoàn thành nghiên cứu chuyên đề nâng cao “Mô hình dự báo nhu cầu nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh, những vấn đề cần hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ” năm 2014.


    - Xây dựng đề cương báo cáo “Đánh giá thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh 2011 – 2015. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2016 – 2020 đến 2025.


    1.3. Công tác thông tin thị trường lao động


    - Hoàn thành nội dung thông tin về những ngành nghề - Địa chỉ đào tạo - Cơ hội việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh.


    - Hoàn thành tài liệu hỏi đáp về thị trường lao động năm 2014.


    - Xây dựng đề cương “Thực trạng việc làm lao động Nữ giai đoạn 2011- 2015. Dự báo nhu cầu giai đoạn 2016 – 2020 đến 2025. Các biện pháp nâng cao chất lượng lao động Nữ.


    - Vận hành website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động. Soạn thảo nội dung trả lời cho người lao động, sinh viên về thị trường lao động, ngành nghề và hướng nghiệp năm 2014.


    1.4. Công tác hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội


    - Phối hợp Phòng Dạy nghề Sở tập huấn hướng nghiệp học nghề cho lao động nông thôn tại 05 huyện ngoại thành.


    - Tiếp tục tham dự chương trình tư vấn, xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2014 với chủ đề “Cùng bạn quyết định tương lai” do Báo Giáo dục tổ chức tại 04 tỉnh: Tây Ninh, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.


    - Báo cáo kết quả khảo sát Cung - Cầu lao động tại các ngày hội việc làm, hướng nghiệp.


    - Hoàn thành tài liệu Hỏi đáp hướng nghiệp năm 2014.


    - Tham gia sàn giao dịch việc làm của một số Quận - Huyện, đơn vị và ngày Hội việc làm của các trường, Trung tâm Giới thiệu việc làm…


    1.5. Công tác nghiên cứu khoa học


    - Tiếp tục nghiên cứu phân tích cung lao động và so sánh nhu cầu nhân lực và xu hướng phát triển năm 2014.


    - Hoàn thành báo cáo nghiên cứu “Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội đối với nhu cầu nhân lực của 04 nhóm ngành công nghiệp chủ lực, 09 nhóm ngành dịch vụ”.


    - Tham gia Hội thảo khoa học “Biến động việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thực trạng và những vấn đề đặt ra” do Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức vào ngày 20/8/2014 (Tham luận 02 báo cáo khoa học).


    - Thực hiện nghiên cứu “Về năng suất lao động tại thành phố Hồ Chí Minh cho hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 2015”.


    - Soạn thảo mẫu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức).


    - Xây dựng đề cương “ Phân tích thực trạng đào tạo nghề và việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh”.


    1.6. Công tác ứng dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu


    - Tiếp tục rà soát hiện trạng máy vi tính và các trang thiết bị của Trung tâm.


    -  Thực hiện công tác giám sát cập nhật biến động thông tin Cung - Cầu lao động năm 2014.


    - Cập nhật niên giám Dân số - Lao động - Việc làm.


    - Khai thác phân tích tổng hợp thông tin số liệu nhu cầu nhân lực các ngành kinh tế Việt Nam đến năm 2025 theo đề án quy hoạch nhân lực của các Ngành và các tỉnh thành.


    - Xây dựng đề cương “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ TP.HCM đến năm 2020 xu hướng đến năm 2025”.


    2. Công tác quản lý đơn vị và các công tác khác


    2.1. Công tác tổ chức – hành chính – kế hoạch.


    - Báo cáo công tác cập nhật hồ sơ điện tử Quý II và nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn thông qua phần mềm quản lý hồ sơ điện tử.


    - Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014).


    2.2 Công tác Tài chính – Kế toán


    - Lập báo cáo đánh giá nhiệm vụ Ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán thu chi ngân sách năm 2015.


    - Thực hiện công tác tài chính trong tháng theo quy định./.

 

Nơi nhận:   
- Ban Giám đốc Sở, thường trực Đảng Ủy Sở;   
- Văn phòng Sở, các phòng thuộc Sở;   
- Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở;   
- Hội Dạy nghề thành phố;
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;   
- Lưu./.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Anh Tuấn


 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000018534014

TRUY CẬP HÔM NAY: 3479

ĐANG ONLINE: 40